สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน
  

 
 
 
 
 
  | ใบแสดงการรับรองเ
 
 

 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
   
   
 

 
ข่าวสาร
เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมห
เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมห
วิธีช่วยเหลือคนตาบอดเบื้องต้น
วิธีช่วยเหลือคนตาบอดเบื้องต้น
การนำทาง \'คนตาบอด\'
ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการเดินทางกับผู้นำทาง ซึ่งเป็นวิธีการเดินทางที่สะดวก รวดเร็วและปลอ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอักษรเบรลล์
อักษรเบรลล์ คือ อักษรที่ใช้ในระบบการเรียนการสอนสำหรับคนตาบอด