สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน
  
 
 
 
 
  | ใบแสดงการรับรองเ
 
 

 
 
 
 


 
 
 
 
 
   
   
 

 
ข่าวสาร